Úvod

Skautský oddíl v Malenicích, patřící pod středisko RNDr. Rudolfa Plajnera Volyně, byl založen teprve v roce 2015, ale skauti v Malenicích trvale působí už od roku 2000. Na počátku se scházela družina “Berušek”, která patřila pod volyňský dívčí oddíl. Zanedlouho se k ní začali přidávat i skauti s vlčaty, a tak byla v roce založena družina “Jestřábů”, patřící pod oddíl 2. smečka Stopaři Volyně. V roce 2015 byly družiny opět spojeny a vznikl samostatný malenický oddíl.

Mimo pravidelné schůzky v klubovně pořádáme, společně s ostatními oddíly ve středisku, výlety, víkendové výpravy a dvoutýdenní letní tábor. Na všech akcích se formou her učíme dovednosti, které se v životě nikomu neztratí. Učíme se nejen poznávat rostliny, základy první pomoci a šifrování, ale i pracovat s GPS, spolupracovat ve skupině a mnoho dalšího.

Pokud byste se rádi dozvěděli něco více o naší činnosti, neváhajte nás kontaktovat, nebo se přijďte rovnou podívat na některou z našich schůzek.